МАТРИСЛОВ: збірник книг 2

ВІРУС

Партнери :: ОНУКИ ДАЖБОЖІ

Вступ. МАМАЙНУЛО

Все було і Є простором і образом Цілого.

І нема такого, щоб не було НІЧого.

ЦІЛе є МАМАЙ – МАтричне, множественне, незлитне, багатозначне в Одному Єдиному Образі Аз.

Множества Цілого є НА. Вони творять МатриЦі проЯ-Вів. Їх можна наМАЦАти, відчути, усвідомити, побачити, відобразити НА, условити, осягнути, але не можна змінити.

Все перебуває у МАтриЦях різного плАНу і МАсшТАБУ.

Все є Образом Одного у множестві його проЯ-вів. Множества Всього є незліченними. Той, хто рахує, обМАнює.

ПроЯ-Ви персОНІфіковані за образом. Український проЯВ уособлений первенем МАМАЙ.

МАМАЙ не є ім’ям. Первень свідчить про наЯВність МАтриці та її ДУХовну вільну дію - МАЙнуло.

Слова-первені складають українську мову. Від неї Все МАЙнуло і від неї МАЄться.

МАМАЙ постав із українського образу вільного Мислення і дії.

Книга 1. ВСЕ

МАМАЙ скАзАв: Все, що МАЙнуло, проМИНУЛО.

Все не можна осягнути розумом, а тільки чуттєво за образом Цілого.

Момент відчуття завжди істинний. Його не можна вповні описати розумно, а можна, передусім, емоційно пережити і, таким чином, мати в собі. Відкриття пережитого в собі мають образно-логічну природу.

Кожен образ має знакову природу.

Інтегрування знакової дії образу творить відчуттєву гаму та логіку мислення.

Сильні переживання образу віднімають свідомість і збуджують підсвідомість.

Підсвідомість снує образи МАЙнулого і творить образи МАЙЯння. МАЙбутнє завжди є відновленням образів МАЙнулого І додаванням сущого.

Все присутнє у Всьому. ПроЯВлення Всього може бути в окремішних образах Цілого, як у Цілому. НепроЯВлення суще як приховане від персони. Нема проЯВів поза образами Цілого.

Книга 2. Й НІЩО

МАМАЙ скАзАв: Й НІЩО.

Його неМА окремо від Всього. Й НІЩО не діється без первенів.

НІЩОТне слово, ЩО первені злучає для дії. Усі слова не відображають Цілого. У кожному слові є первені Й НІЩО.

Ніщо не МИ-НАє.  

Книга 3. Аз первень

 МАМАЙ подуМАв: Аз і Все перевернулося.

МАМАЙ подуМАв: АзА і Все перевернулося.

МАМАЙ подуМАвАзІА і Все перевернулося.

МАМАЙ подуМАв: АзАрт і Все перевернулося.

МАМАЙ подуМАвАзИ і Все перевернулося.

МАМАЙ подуМАвАзБуки і Все перевернулося.  

Книга 4. Є первень

 МАМАЙ подуМАв: Єсть і Все НАстало.

МАМАЙ подуМАв: Єсть і Все МАЙнуло.

МАМАЙ подуМАв: Єсть і Все МИнуло. 

 Книга 5. Ми вторинні

 МАМАЙ подуМАвМИ й Усе НАстало.

МАМАЙ подуМАв: МИ й НІЩО НАстало.

МАМАЙ подуМАв: МИ й У КРАЇ стало НА.

Книга 6. У-кРАї-НА

 МАМАЙ подуМАв: Ук і Ми НАстали.

МАМАЙ подуМАв: РА й НАстало світло.

МАМАЙ подуМАв: Ї й Усе потроїлося.

МАМАЙ подуМАв: НА й Усе було.

Книга 7. УкРАїН-Ці

 МАМАЙ подуМАв: Ці й Ми НАстали.

МАМАЙ подуМАв: Ціль і НАродився СИН.

МАМАЙ подуМАв: Цівка й Усе потроїлося.

МАМАЙ подуМАв: Цікаво й Усе помноЖИЛОся.

Книга 8. ЖИЛ-Ося 

МАМАЙ ліг спочити і:

Все минуло.

НІЩО не минуло.

Жил-Ось... 

Мамай творить за методом образно-логічного відтворення самого себе як цілого світу з самого себе. Мамай – вільнонароджений.

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь