Ш М: Уроки вільнодумства 8: Трисуття

ОНРА

Партнери :: СОКОЛО

Допоможи собі –

навчися вПРАВляти мислення й матеріалізувати думки.

 

- РУНАР! – привітався МАМАЙ.

- РАNУР! – відказали Ратники.

- БРАтІя! Освіта – це те, що походить від Світла Істини. Азбука є кресалом, з допомогою якого кожен, хто знає її, може видобути Світло Істини, користуючись українською мовою. І тоді полум’я Істини змінює свідомість кожного, бо спалює наше неПРАВдиве думання. ПРАВити власне мислення зможемо, якщо:

1) володіємо Вірою;

2) знаємо повноту світу Істини;

3) відштовхуємося від знання Предків.

Віру утверджуємо знаннями і чином. Повноту Істини Предки описували поняттям ТРИСУТТЯ. Воно лучило поняття НАВИ, ПРАВИ і ЯВИ.

Сьогодні, володіючи Азбукою, можемо розпочати вивчення Велесової книги, в якій Учителі русовенців зібрали вчення Предків про Трисуття й описали історичні події на Русі. Нас, передусім, цікавить світогляде вчення.

Ващим завданням є: вивчити досвід перекладів Велесової книги дослідників, які не знали Азбуки Предків, та вивчити смисли Трисуття, висвітлені в світоглядних текстах Велесової книги, користуючись знанням Азбуки чиСлів та елементарним знанням Матриці ТРИсуття – будови інформаційної решітки з рівносторонніх трикутникув і тетраедрів. У першому випадку Ви ознайомитеся з міфо-поетичним досвідом Предків українців і зрозумієте поетику народної Душі, яка є основою звичаїв нашого народу (Галина Лозко). В другому випадку Ви навчитеся божественного знання матричного поля від мене.

Учителі русовенців використовували знання Трисуття, щоб оволодіти методикою виходу з Матриці. Народний міфо-поетичний досвід не дає звільнення від кабали життя, а тільки опоетизовує життя світу Яви, щоб Любов земну наповнити смислом І-снування.  Вийти з Матриці й звільнитися означає здобути Любов божественного світу – ПРАВИ, де Істина перебуває в божественній даності почуттів. Там зможете ПРАВИти себе для вищої цілі.

Обидва народні досвіди життєдіяльності потрібні характерникам для того, щоб стати Вчителями українського народу і підготувати собі заміну.

Мета характерництва – ПРАВити рух народу до Істини.

Сьогодні розглянемо текст Шістнадцятої Дощечки Влесової книги, що єдина є оригіналом різьблених текстів Учителів. Решта Дощечок – переписані з оригіналів нащадками. Вивчивши оригінал, зможемо довірливо й ПРАВдиво  розкодувати решту Дощин, де збережено весь ПРАВопис книги

 Мета уроку – ознайомлення з письмом Влесиці й текстом 16-ої Дощечки.

         Дощечка 16

Унаочнення: 1) зображення Дощ. 16 Влескниги; 2) Реконструкція шрифту і поділ тексту на слова й абревіатури.

          Реконструкція Дощечки 16

Виконаємо переклад, користуючись сучасною лексикою української мови та зберігаючи незмінними знаково важливі абревіатури і слова:

Влескнигу SІУ присвячено Господу Богу НАшЄМНОу, У КІЄГО є ПРІБЄЗІЦА SІла. В  ОНОІ часі був МЄНЖІА, КОІ  був БЛГАДРЛЄ, бо призначений був К ОуЦТВРСІ. А ТОІ МЧ ЖЄНУ і ДВА дчерє. І МАSтА ОНА скотіа - КРАВЄ і МНГА ОуВНОІС.  ОНА і Господь Бог ІА ТОІ в ОSТОУ ПЬХА О НІГ ДНЄ. І Мисленно  Муж-Червь провадить череСВА. Так молить БЗІ, Господа ОІ РД згасання  присікти. Дажбо почув мольбу і після того дає Черву-Мужу ізмолене, яко Господнє спряження. І тая це Господнє стимулює між  ногами й отримує вверження сімені. ІАСНА тчє моту. Бог ВЛЄС ОТРЧЄ НЄСІА. Йому ГРЄДЄ ХОМ СЄНА і міемо ДУБ з Є НАША. І тому речемо хвалу. Буде благословенний вождь О і НО, і Неба ПРSНЄ оу віку а до ВЄКОу. І кажемо: сталося це дивне ІЦОІА  перетворення  - ТЕЦА з ТРИКУТНОГО вертіння”.

Коментарі:

1) йдеться про божественне народження ОТРЧЄ - отрочати - Отця РОДу - того, хто От Ци Червь Є;

2) події відбуваються в Небі, а не на Землі;

3) описано механізм ПРАВлення репродуктивної системи людини - взаємодію простору Неба-Zемлі, що є основою генетичного механізму чоловічо-жіночої взаємодії задля народження собі подібних. Також описано механізм трансформування андрогіна у дві статеві істоти, їх знакову взаємодію - статевий акт, ТЕЦУ сімені та народження Отця Онуків Дажбо – ОРА (ОіЦеТв-ОР-ця), який зачав український РОД на Zемлі;

4) у народженні отрочати беруть участь Господь Бог, БЗІ, Влєс, Дажбо, ОН і ОНА - ДВА, Менж ІА - вождь ОНО і Неба, Матир СВА (МАSТА ОНА), ІАСНА, СЄНО, МОТА, ДУБ з Є;

5) події відбуваються на скрижалях ПИТАРА у Двоколі ДАЖбо в ОНОІ часі;

6) вождем О і НО є благодатель МЄНЖІА - чоловік-жінка (андрогін), який забезпечує божественний статевий акт шляхом:

- роздвоєння на ДВА дчерє з ликами кравє і багатьма ОуВНОіс;

- створення ОSТОу - тазу чоловіка і жінки, чоловічого члена і піхви, де Господнє відбувається - в основі ніг.

МЄНЖІА також:

-  вмикає механізм взаємодії остовів на схемі Питара - створює кісткову взаємодію таза, хребта і ніг (тут КРИЖІ є скрижалями КОНструкції - на них усе тримається);

- викликає мисленевий процес збудження череСВА - внутрішніх органів, який примушує до статевого акту “оба поло тирла” - інформаційному та енергетичному поєднанню осей статевих органів, хребта з головою і головним мозком;

-  спонукає сПРАВжню ТеЦУ - верження сімені, яке є наслідком спільного вертіння, учиненого БЖІ і Бгі ПРАВИ-ЯВИ;

- спонукає божественне запліднення шляхом вертіння ТОІ;

7) ІАСНА тче МОТУ - виконання генетичної Програми на основі ПЛАНУ МАТРІКОНА - закладання інформаційної системи Плоду в Утробі-матці (МОТА);

8) Бог Влес запускає генетично даний механізм і відбувається народження От Рци Теци - отрочати - реального Отця РОДу;

9) отроча отримує інформаційний каркас Влеса, БЖІ і Бгі, що забезпечує земний статевий акт аналогічно до небесного.

Грєдє хом означає творення за образом і подобою СЄНА - Словом Єсть НА - у вертикальній площині людського організму - за образом ДУБА і снопа - за ПИТАРЕ Діаіе. Це дає можливість народжувати на Zемлі за встановленим у Небі механізмом знакової статевої взаємодії роздвоєних чоловічого і жіночого ОР-ганізмів, отримуючи ОР-газм.

Підсумок: Дощечка 16 Влескниги розкриває механізм божественного зачаття РОДУ українців у світі ПРАВИ. Там, на божественному рівні, з допомогою букв Азбуки поєднуються Матриця НАВИ, Закони ПРАВИ і образи ЯВИ.

Коментарі вимагають широкого графічного ілюстрування й практичного освоєння рисунків і таблиць Теци. Цим займемося на Лабораторних заняттях поза Інетом.

(Наступний урок 9)

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь