Наука Слова зАкону

ОНРА

Партнери :: ОНУКИ ДАЖБОЖІ

Що українцям дає для здобування Зброї Інформаційного Визволення з кабали таке “наукове семіотичне” знання від експерта з бондології Умберта Еко: людство ніколи не дізнається, звідки походять знаки письма?

А Вчителі залишили мудрість про науковий смисл ТРИСУТТЯ, яке пояснює КОНструкцію букви А Азбуки і через неї - Матрицю нашого життя, а також те, як Матриця управляє рухом по колу (О): “Праве бо есь не в І ДОМо уложена Дажбом, а по Нь, яко пряжеся, теце ЯВе. І та соутворі жівото нашо. А то, колі одіде, сьмрть е есь. Яв есь текоуща, а творено О Праві. Нав еН бо есте по тыя. До те єсте Нава, а по те єсте Нава, а в Праві же єсте Явь. Поучіхомся стару, а  вржемощемося душі наша в ОН, бо есь то наше, яко се бо ужі наіде, се бо на коло Ны... Тврящу богоум сілу соузрехом в себі, то бо дано дар бъгов. А не потребуємо бо се напрасніті...”

Сучасною мовою перекладу це звучить так: “Праве не в І ДОМі укладена Дажбом.  Аа по Нь ніби прядеться, ТеЦе Яве. І вона співтворить життя наше. А коли відійде, смерть е настає. Яв текуча по О Праві. На в еН після того настає. До того є НАва і після того є  НАва, а в Праві же є Явь. Учімося давно відомому і  усвідомимо душі наші в ОН, бо то є наше, яке уже надходить,  повертаючись на коло Ны... Створену богоумом  силу відчуємо в собі, бо вона – дар богів. А не потребуємо бо це змарнувати...”

І, нарешті, перетворимо вчення мудрості Пращурів у семіотичну форму: за формою букви А структури Матриці НАВИ активують матричні схеми ПРАВИ, які ініціють матеріалізацію ЯВе, де наші душі сплетені з душами Предків за формулою ІН-ОН, і вони є ДАЖбом – Давальником Життя, Богом. Тому сила душі кожного з нас є животвірною, і не маємо права занапастити цей дар богів 

Чи можемо після такого осягання Вчителями Предків знакового змісту світобудови вважати їх язичниками? Звичайно, що ні! Язичниками були ті, хто сповідував ЯЗЫК – російську форму Слова і споганив ВІРУ в Богів НАВИ, ПРАВИ і ЯВИ шляхом “вистругування” бовванів із дерева та моління до них! Вони й досі плачуть за бовванами, упосліджуючи зміст української ПРАВди, бо продовжують утверджувати не РУську (РУсовенську), о російську ментальність вироджених із А-кону! Кабала в російській формі не краща від чужинської, а гірша, бо підриває рух русовенців до волі.

Для розумного здобування ВОЛІ й виходу з кабали грецького світогляду треба небагато: захотіти визволення, відчути в собі силу волі й навчитися Азбуки, що починається з букви Аз, зрозуміти, як буква А творить Матрицю НАВИ і схеми ПРАВИ та як вони скручують простір у форму ОН (безкінечник), де ми перебуваємо. Це логічне осягання.

А повноцінніше залежить від Вашої здатності почувати цілісно, переживати світ і себе в ньому як образ і подобу Його. Так і вийдете в простір: спочатку з А КОНом, потім ЗА КОНом, а там, дивись, і з Матриці вийдете.

Звичайно, що потрапите в іншу, але це вже буде перемога Духу над тілом! Там напевне знайдете спосіб вийти і за межі подоби божої й стати власною.

 

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь