Мистецтво многомовне

ОНРА

Партнери :: ОНРА

Мову звуків використовують у складанні музики, мову світла – у живописі, графіці, фотографії, кіно тощо, мову рухів тіла – у хореографії, мову кистей рук – у спілкуванні німих людей, мову матеріалів - у архітектурі, скульптурі, інженерії, синтез мов – у дизайні тощо.

І у кожному творі універсальна мова знаків пантрує фундаментальне зНАння Матриці!

Усі, хто творить, займаються мистецтвом. Але не все, що створене, є мистецтвом. Мірою мистецького є гармонія – те, як ми злагодили звучання, як уклали гаму кольорів на полотні, як злагодили рух ліній у графічному рисунку, як рухаємо частини тіла, як формуємо образ ландшафту тощо.

Змістом гармонії займається композиція – наука мистецького творення образів, які увиразнюють дію (Глаголення) Духу.

Образне творення базується на методі композиційного осмислення і чуттєвого осягання даного природою та мисленням. КОМпозиція – головне світоглядне поняття не тільки в мистецтві, але й у науках, релігіях, філософіях. Чому? Бо людина є головним твором мистецтва, над яким працює Дух – нічого нема в людині такого, яке б не було задумане і втілене за образом і подобою. Образність втілена в усіх ознаках, що ми їх бачимо в кожній людині, а подоба – у тих знаках, які відображають абстрактний смисл образу.

Від нашого відчуття композиції в кожному спогляданні оточення та в процесі власного образотворення залежить і зміст ВІРИ, і сила образності, і національні почуття.

Відчуття композиціїйної злагоди є божественним і провадить людину в світ божественного, створює умови співпраці з Богами. Такій людині хочеться творити, й вона застосовує власні здібності, щоб відобразити власну божественну суть. Хтось від природи наділений даром композиційного творення, а комусь дісталося в спадок ремесло, яким він володіє, а хтось потребує навчання мистецтвам.

Та ніде не вчать мистецтву образо-логічного пізнання Духотворчості. І тому ми тут, на сторінках Лабораторії Простору, провадимо розмову про шляхи осягання українського – Нашої Цивілізації. Благо, що українці впродовж усіх тисячоліть життя творили власний мистецький спадок – сповідь і звіт перед Пращурами про Життя композиційного мислення. У безлічі творінь наша Душа спліталася з Душами Предків і народжувала весь час майбутнє.

В ньому й живемо! А чи маємо мистецькі твори, гідні Зброї Інформаційного Визволення з кабали на сучасному етапі? Маємо! Це – традиційна вишивка і писанки, традиційний одяг, звичаєвість, не спотворена християнськими обрядами, народна архітектура, триб життя РОДів. Але цього замало - не маємо модерних форм, які б розгортали національне мистецьке в сучасні форми трибу життя – власну ВІРУ, науку знаковості, мистецтво перемагати, релігію Русовенців, триб життя воїнів Духу.  Не маємо новітніх Героїв і Святих, але маємо Геніїв!

Із тим, що маємо, і з тим, що створимо, ПЕРЕМОЖЕМО!

Спочатку на рівні індивідуального та РОДового виходу з кабали шляхом новітньої творчості на полі ВОЛІ, а потім – громадським рухом до ВОЛІ. Почнемо з себе й працюватимемо над сучасними творіннями, які будуть відкривати божественний світогляд  Пращурів і Предків у гідних їхнього подиву новотворах. Основа для такого руху є!

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь