Ш М: Уроки вільнодумства 6. Азбука: простір психічного

ОНРА

Партнери :: СОКОЛО

Допоможи учневі –

навчи його десятків - Де Сидіти, - числІв Другого Кола Азбуки,

 щоб він не плутав математику з числами ПРАВИ.

 

- РУНАР! – привітався МАМАЙ.

- РАNУР! – відказали Ратники.

- Друзі! Ми засвоїли знання про Азбучну знакову суть НАВИ – те, як Матриця Духу твориться буквами, як Аз утворює крині руху, як у кринях відбувається рух видимого, як рух створює умови для появи людини та її відображення самої себе в Світі. Ось перед Вами схема Матриці Нашої, відома від Пращурів як ПИТАР – ДІМ Онуків Дажбо. Бачите розгортку ДОМу – два трикутники, що пересікаються в одній площині й утворюють матричне поле. Вони площинно моделюють об’ємну взаємодію двох конусів Часу – Небесного й Земного. За цією схемою творяться усі букви Азбуки, цифри й чиСла. Всі чиСлова Азбуки потрібно віднайти і нарисувати з допомогою схеми Питара. Букви – знаки  образності. За ними твориться все. Нехай це буде Вашим домашнім завданням на час початкового навчання. Його перевіримо невдовзі. Сьогодні продовжимо рухатися Азбукою й навчимося розрізняти чиСлова ПРАВИ.  І, Де Ти Сидиш?

- На тронІ Аз – ОСІ всього сущого, що Небо і Zемлю поєднує. Друге коло Азбуки з мене починається. Мої партнери десятками чиСлова укладають, щоб нуль біля кожної цифри на місце в колі психічного вказував.

- Як Тебе побачити кожному.

- Я в ОСІ дерева кожного, кущика й травинки, я в ОСІ людини й кожної тваринки, я – поміж Землею і Сонцем, поміж кожним тілом, що воно є. Так я сиджу й сную видимі нитки Матриці Нашої. За моїм образом люди прямі лінії прокладають і будують споруди, дороги, предмети тощо.

- Како, як Ти числом двадцять психічний лад Простору настроюєш?

- Я з Ведом та І дружу, конструкцію Питара стережу, щоб Вед кола вертів - надійно й поготів. Двома підпорами косими я вісь І підтримую. Він її обертає разом зі мною й два конуси простору Неба і Zемлі творимо, годинник Часу налаштовуємо – Нуль у Небі й нуль на Zемлі: два і нуль – наш образ.

-  То в Просторі не важливо, яким боком Твій знак рисувати?

- Ні, але українці наш з І рух зліва направо відображають таким самим письмом.  І пишуть дві підпори  справа від Осі, що позначає наш спосіб руху в їхньому Часі. Якщо Хтось із нас перейде в інший Час Сварги, то знак К для письма там повернеться за напрямом руху. Від напряму руху залежить протікання психічних процесів: Душа творить власне Поле руху.

- Люд, як це Ти рух думки узгоджуєш із Глаголом числом тридцять?

-  Укладаємо кожну третину дна конуса Часу довкруж ОСІ в одне ціле, а вершину вміщаємо в центр мозку людини: куди людина зверне власні очі або думки, туди й конус Часу повертається – до Неба або до Землі. Тому Люде Глаголять те, що бачать або думають.

- Мисл, а Ти як Добром руху ПРАВИш?

- Я переводжу площину руху відносно ОСІ з одного конуса Часу на інший, щоб людина могла уПРАВляти думками своїми, - поєдную лініями зв’язку поверхні конусів Часу та їхні основи.

- І що цим создаєш психічного?

- Даю можливість очам побачити те, що осмислив мозок, і цим утверджую емоційну барву знання людини про побачене й осмислене.

- Nаш, розкрий загадку п’ятдесяти.

- Я видимий знак невидимого – Н. Суть Дателя Життя втілюю у видимі форми Неба і Землі – поєдную ОСІ конусів Часу й поверхні тіл їхніх.

- Як побачити Твою роботу?

- Найпростіше в контурах дерев: я рисую образ 5, а крону їхню в поперечині за образом нуля творю. І дерево – це п’ядь, де воно сидить. Так я п’ятдесят утверджую в Часі конусів Питара. Воно Єсть!

- Ксі, Тебе не знає сучасний український учень. Як Ви із Sелом правите?

- Ксіву із шести променів - діаметра дна одного конуса Часу Питара на інше дно і далі на інший Питар – сусідній – я укладаю матрично, а Sело, спираючись на мою ксіву, відправляє інформацію власною траєкторією. Так ми влаштовуємо міжособистісне спілкування, щоб люди могли порозумітися й домовитися про будь що.

- Он, Твої кола знак Н Дателя Життя об’єднують в одне ціле - кулю. Як Zемля сидить на Твоєму троні?

-  Ми її міцно тримаємо в решітці з горизонтальних і косих зв’язків Матриці Нашої. Усі в центрі ядра сходяться. С І – Мислення Наше: сьоме Небо утримує кола паралелей і меридіанів планети, щоб життя народжувалося із землі кожної за РОДом її. І в цьому є психічна свобода вибору землі кожної, її ландшафту та людей її.

- Покой, чим заспокоюєш людей і Землю?

- Числовом вісімдесят.

- Це як?

- Будь-що рухається колами вісімки: де сяде, там і є земля його. І тільки характерники знаходять свій спокій у центрі колоруху – туди ми прагнемо, бо там Трон України – в ядрі Матері Землі Нашої. Воно є на ОСІ ВОЛІ!

- Червь, а Ти чому гризешся із Землею?

- Прокладаю ходи в центр Землі для вибраних українців, котрі серед нас.

- Як?

- Змушую їх сумніватися в усьому й шукати центр у собі, тому й називаюся Де-в-ять-но-сто! Он у мені стає Но й посувається червоточиною мислі в центр мозку, звідти – на ОСЬ і далі – в центр Землі. Так СТО-к закладається.

- Дякую всім Учням, що сьогодні відповідали. Нагадую про домашнє завдання: схему Питара знайдете на сайті volyntimes. com. ua в рубриці «СОКОЛО».

(Наступний урок 7)

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь