Ш М: Уроки вільнодумства 9: Трисуття (продовження)

ОНРА

Партнери :: СОКОЛО

Допоможи собі –

осягни знання НАВИ, що ДУХ Є, і зрозумієш суть Одного множественного.

 

- РУНАР! – привітався МАМАЙ.

- РАNУР! – відказали Ратники.

- БРАтІя! Ми загалом вияснили, що механізм ТРИсуття РОДу нашого твориться в ПРАВІ. Щоб Ви зуміли телепортувати Ваше Тіло в інший вимір, маєте знати структуру НАВИ: ту, яка є Матрицею Всесвіту,  ту, яка присутня у кожному Тілі як втілення Матриці Всесвіту, й ту, яку Ви створите, щоб освоїти трансперсональний перехід між світами.

Предки у Влескнизі засвідчили своє знання Трисуття й механізм руху - Тецу, що Є ВІЧНО. Ці змісти й розглянемо сьогодні.

Обладнання: Таблиця 1: Класифікація знаків Трисуття.

 Табл 1     Т1            

Мета: навчитися читати зміст руху життя, що відбувається на Питарі в Двоколі, за допомогою знаків Азбуки й знаків, що позначають символічних богів ПРАВИ.

 Поучіхомся стару...”

Дощечка 1:20.4

Дощечка 1:5 – 25

“Же бо есьмы стыдіхомся Наве, Праве, Яве знаті а оба поло тьрла ведете а доуміті. Се бо Дабо створяш нам о в ейце, яко в о же і есте свет зоре наме сяще. І во тыя безодні повесі Дажьбо земе наше, абі тая удьржена бя. Тако се душе пращурі соуте. А ті светі зорема намо од Іру... Но грьці налезша на Русе твьрящі злая во імь богоув. Мы ж есмы не вехомь ужі камо течаті а шча творіті...

Праве бо есь не в І ДОМо уложена Дажбом, а по Нь, яко пряжеся, теце ЯВе. І та соутворі жівото нашо. А то, колі одіде, сьмрть е есь. Яв есь текоуща, а творено О Праві. Нав еН бо есте по тыя. До те єсте Нава, а по те єсте Нава, а в Праві же єсте Явь. Поучіхомся стару, а  вржемощемося душі наша в ОН, бо есь то наше, яко се бо ужі наіде, се бо на коло Ны... Тврящу богоум сілу соузрехом в себі, то бо дано дар бъгов. А не потребуємо бо се напрасніті...”

“Стидимося На в е, Пра в е, Я в е знати і дві половини ТИРЛА відати й розуміти. Це Дажьбо створює нам О в е й це, бо в О є світло І зорі, що сяє нам. І в тій безодні повісив Дажьбо землю нашу, щоб утримувалася буквами Я. Так як О з е, душі пращурів поєднані. А ті світять нам зорями з Іру... Але греки, які налізли на Русь, творять зло іменем богів. Ми ж не відаємо, куди віхи тикати і що творити...

Праве не в І ДОМі укладена Дажбом. А по Нь як О спряжується, ТеЦе Яве. І Твердь Аа словами ОУ творить життя наше. А Твердь О, коли відійде, смерть е настає. Яв текуча, а створена по О Праві. На в еН після того настає. До того є НАва і після того є  НАва, а в Праві же є Слово Тверді е - Яве. Учімося  давно відомому і  поєднаємо душі наші в ОН, бо то є наше, божественне, яке уже надходить,  повертаючись на коло Ны...

Створену бого-умом  силу відчуємо в собі, бо вона – дар богів. А не потребуємо бо це змарнувати...”

КОМЕНТАРІ ОнРА. 

1. Зверніть увагу на букву е наприкінці термінів Наве, Праве, Яве. Подумайте про те, що в тексті Влескниги ці самі терміни пишуться із закінченнями а - Нава, Права, Ява, а також із закінченнями и - Нави, Прави, Яви тощо. Задайте собі запитання: чому Вчитель, знаючи ПРАВила відмінювання слів руської мови, не написав: Же бо есьмы стыдіхомся Наву, Праву, Яву знаті?

Отже, вживання букви е, якої нема в божественній Азбуці, означає таємне знання знаку е. Щоб проникнути у таїну знаку е, що став буквою РУського письма, пригадайте трипільський знак  «Риби», що в Китаї став відомий за смислами «Ін-Янь».

Пряма і обернена букви е складають зміст космічного ЯіЦя (в тексті Дощечки - ейце), вони є елементами знаків “безкінечник – Двоколо), чиСлова “вісім” і укладають зміст РОЗДВОєння божественної природи на “оба поло тьрла “ – чоловічо-жіночу природу,  темну і світлу частини доби, невидиму НАВу і видиму ЯВу.  

2. Тирлом Словники української мови називають незрозумілі місця, де тирлується худоба, птахи тощо. Тож тварини знають їх, а люди загалом втратили це знання. Пам’ятають їх тільки відуни і називають “місцями сили”.

Що таке дві половини тирла?

Це роздвоєння простору на дві статеві ознаки - чоловічу і жіночу.  Його зміст сучасна фізика називає словом “торсіон”, але не знає статевої природи дії фізичного поля. Фізичне “поле” містить цей зміст, але приховано!

3. Влескнига свідчить, що в букві О (ейце – подвійне кОлО) є світло букви І - Ізначального зв’язку між певними точками простору. І це плетиво знаків Азбуки (безкінечник, «Риби», вісім) називається Дажбо: бо - бог, Даж - датель, Ж - життя! Більше того, саме так - за схемою Дажбо душі пращурів поєднані!

4. Влескнига відкриває знаки Нави, Прави і Яви. Треба тільки побачити, як А і Н творять сітку-матрицю, що управляє Явою. Пригадайте знак Питаре Діае: дві букви А спряженням з двома буквами Д творять схему поєднання двох полів - статевих інформаційних Істот, які змушують енергію рухатися Двоколом за е-о-у-схемами.

Що таке смерть е? Це втрата енергії фізичного життя (Яви), перехід в інформаційну матрицю, в букву І - елемент зв’язку МАТРІ НАВИ. На ній Істоти ПРАВИ укладають Яву! 

5. Що за віхи не знаємо куди втикати після нашестя греків та їхнього Алфавіту?  

В-і-хи творить буква І, буква А поєднує віхи в просторовий знак ТЕЦИ - Аз, буква О свідчить про виникнення ТЕЦИ в тирлі. Що ж зробили греки з цими божественними буквами, які є й у їхніх Алфавітах? Елементарно: вони забрали від них Слова-первені Азбуки і позбавили наше мислення божественного зв’язку з Богами Нави, Прави і Яви.

 Вони позбавили нас захисту, бо ми стали говорити на Аз (ім’я Бга)) - А, а в науці - Альфа, на Он - О, а в науці - Омікрон і т. д.

А де корені такого кабального перетворення?

У фінікійській знаковій системі, що була в євреїв до греків, у Алефбеті - знаковій системі кабали. У них А - Алеф (бик), О - Око (айн), І - Йод (ріка). Змісти Закону перетворили на природні образи - рогаті лики богів, й позбавили Слово присутності в нашому житті. І стало життя бика змістом кабали. Ми збичіли, тобто, ЗБОЧИЛИ!

 Дощечка 1:35

Прауда тако се бо сьме Дажбові вноуці ко уме, яко ж оум вьлік божьск есте едін со ны, а тому творяете а реречашете со бъзы воедіне”.

“Правда таки, що ми  Дажбові внуки є за ОН-схемою ума. О ум лику божеського єдиний за знаками Ны, тому творите й вирішуєте з богами в О єдино”.

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1.Зверніть увагу на абревіатуру Ны. Вчитель намірено використовує комбінацію м’якого знака і букви І в начерку символічного знака Ы, якого нема в божественній Азбуці, так само нема букви Н. Але саме в Ны маємо впізнати схему дії чиСлів Азбуки, бо за нею встановлено мисленевий, умоглядний зв’язок кожної Людини з дією Дажбо!

Схема відображає лінійний і структурний зв’язок душ Предків і  людей на Землі. Вимовляючи Ы, активуємо Душі Предків у собі - вмикаємо звуковий канал, що служить такій дії!

Придивимося до схеми Двоколо. Знайдемо в ній схему Н-зв’язків, яка поєднує чотири точки Ключа Життя - букви Ж із Центром системи - лінією сполучення двох горизонтальних штрихів букв А в Питарі. Тепер придивимося, як буква Н утримує в своїх РАменах Два Кола ОН-лику - формами Ь!

Ось Вам і відповідь про нашу ПОДОБУ з богами: “едін со ны” - і за О-знаками, і за Н-знаками, і за ь-знаками. Тому й потрібна була утаємничена буква Ы для шифрування тексту письма ПРАОТЦІВ!

 Дощечка 2а:20

“Тако скъті вьдша праоцове наша, а біа оцем Оріем до крае руська ведені...”

“Поганяючи худобу праотці наші отцем Орієм до краю Русі проваджені...”

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1. Текст свідчить про світоглядне ОЦе, приналежне ПРАОТЦЯМ і ОТЦЯМ руським, і дає відповідь про ім’я ОТЦЯ - ОР.

Розкодуємо ОЦе: Он Ци е. Он - формула Дажбо: так сплетені душі предків у слові БОГ, Ци - самоназва букви Ц, що означає течію, рух, творення, слідування, перехід зі світу Яви в світ Прави і Нави; е відоме Вам уже двостатеве Твориво Дажбо, з якого після роздвоєнння, має появитися ПЛІД.

Зверніть увагу - в словах “праоцове і оцем” нема букви “т”, яку вставляємо в сучасні слова. Якщо була б, можна свідчити про зміст так, як це свідчив Христос на запитання Хоми: “Де царство ОТЦЯ?” - “Ось ти й відповів!” Тобто, Христос вказав на буквенний смисл слова ОТЦЯ - От Ци до Я: божественне є в світі ПРАВИ, куди зникає життєва енергія по смерті людини, і божественне є в кожному Я, котре Ци-божественне - втілює божественне словами і діями.

За відсутності Т маємо знову справу з е, яке належить Дажбо. Це означає, що текст навертає нашу увагу до змісту ПРАщурів, які існують на душевному польовому рівні й мають із нами польовий, а тому - божественно даний зв’язок.

Ім’я Оця нашого - Ор. Розкодуємо його Азбукою: Он Рци! Що нам дає це знання? А те, що ОР - це формула дії Дажбо - божественної природи Он, яке є і ликом - образом, і подобою всіх дій у Всесвіті.

Звідси знаки безкінечника-Двокола- колоны-вісімки є знаками ОРА, нашими знаками! І до КРАе проживання руського народу - Кола Ны та світу е - поширена їхня дія. І в Яві, І в Праві – е наше!

 Дощечка 3а:5

“Мълі хом Влеса оіце наше, да потягне в небі комнощь Суражоув а да вніде на ны сурі вьшаті злоті колове въртеще. То бо суньце наше іже святіаі на домове наша і пред ОНь лік бліед есь лік огніщ домацен. Сему бгу огніку Сьмурьглъ рцемо показаті се а в осташеті се небесіа се взеті ож до мудра свъета... Нарцемо му імеіе Огнебъже...”

“Молили, прецінь, Влеса оіце наші: хай протягне у небі багатоніжжя Сваргове і хай береться на НЫ сяйво золоте в коловерті вішати. Тож бо Сонце наше світить на доми наші і перед ОНь-ликом блякне лик вогнищ домашніх. Богу вогню Сьмурьглю при-рікаємо показати те, що в усій решті небесній з е взята є мудрість світла... Дамо йому ім’я Вогнебож...”

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

1.У тексті маємо пояснення зв’язку МОЛИТВИ ОіЦе наших - духовних покровителів зі світу Дажбо - із божими сутностями світу ПРАВИ - Влесом, Сваргом та Семиреглем, які через ОН-лик творять світло Сонця  і вогонь. Їхня спільна дія має назву Вогнебож.

Звернемося до схем Таблиці 1, щоб зрозуміти, як Душа кожного, хто молиться, взаємодіє із силами Прави. Найперше, звертаємося до Влеса, який утримує всі СЕРЕДИННІ  зв’язки Матриці Питара.  

Що означає для матріонця таке звернення?

А те, що ми, передусім, налаштовуємо матрицю власного тіла - займаємо відповідну молитовну позу і зоСЕРЕДжуємося.

Поза тіла повинна вкладатися в схему Питара.

Зосередження означає активацію середини - центрів  на вертикальній осі людини та осей мозку. Активація - течія (Рци), рух енергії у вигляді струму або образодії - відчуттєвого емоційного контакту. Це і є результат - сигнал відповіді Влеса, мовляв, зв’язок є! Потрібно відчути цей сигнал в особливий спосіб, бо без цього далі нічого молитися!

Як тільки контакт встановлено, просимо Влеса ввімкнути Сварогові вітряки, адже вони формують основу ОН-лику Дажбо. Що це означає? А те, що один вітряк заводить інформаційну систему голови, а другий - тіла з центром у сонячному сплетінні. Лінією їх спільного гОРизОНту є РАмена - лінія плечей!

Якщо думаєте, що просьба словами дійде, то помиляєтеся. Потрібно  перевести вібрації з осі хребта на Двоколо, в якому горішнє є головою, а долішнє -  тулубом. Спільний центр - місце кадика на шиї. Про наявність контакту свідчить серцебиття - СЕРЦЕ (СЕРедина Це) стає центром, “пультом управління” Бога.

2. Що виконує Семирегль (Сьмурьглъ)?

Погляньте на його схему - Він творить Ключ Життя - букву Ж. Вона є в священній Азбуці, але не як буква, а як знак сакральної геометрії.

Сім риглів (векторів) творять Ключ. Це за його КОНструкцією утворене людське тіло! Що ми робимо ключем до дверей? Відмикаємо замок РЕГЛЯМИ і “раменами” ключа - за кодом його, обертаючи довкола горизонтальної осі. Те саме потрібно зробити у власному тілі - прокрутити утворену енергію в стовбурі хребта і в голові відносно РАмен.

3. Що має настати 

Стан Вогнебожа - поєднання світел РА - Сонця, Всесвіту, Серця, сонячного сплетіння, центру голови. Матріонець у такому стані входить в той інформаційний простір, із яким йому потрібне спілкування - націлюємо смисл молитви на взаємодію з Богами, які управляють відповідними силами

4. Запитаєте, якою має бути молитва?

Такою, щоб Ваші слова і почуттєві образи свідчили про любов до божественного, даного Вам у контакті, у щоденному житті. Любов (за Азбукою) - це абревіатура, яка поєднує змісти Люде (Лю) та бог (бо) у веді (в).

Веда - те, що веде. Якщо Бог веде Людину, то і є Любов!

 Дощечка 3а:15-20

“Піймо бо суріцу в знак благъсті а обцностще со бзі, кіі бо суте во сврзіе тако бо піоут за щасте нь. Воспоемо славу Суражіу, а те комонь злат Суражіщіев скачет в небесі...”

“Пиймо суріцу в знак благості й спільності з богами, суть яких у СВРЗІ е. Її п’ють за щасте НЬ. Заспіваймо славу Суражі й тому багатоніжжю золотому Суражієвому, що скаче в небесах...”

КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1. У попереднім тексті ми зустрічали фразу про одягання “на ны сурі вьшаті злоті колове въртеще”. Йшлося про Дажбоже Двоколо ОН, яке треба сприймати метафорично як золоту коловерть, що настає по нашому входженні у Поле Матриці.

 На Дощечці 3а йдеться не про пійло - рідину за назвою “суріца”, а про метафоричну назву стану людини, яка увійшла у контакт з Богами - “бо суріцу” - божественну с У Ріцу - ТЕЦУ, Ріку, внутрішню (Ук) течію Слова. Саме так можемо довідатися, що означає поєднання світел РА в ІРІї, коли слова набувають об’ємного, образного не звучання, а переживання божественностЫ. Вас пЫдносить у невЫдомЫсть, щастя переповнює Душу, нема жодних перешкод для ТЕЦИ ЛЮБОВЫ!

2. Чому ОнРА вжив для тлумачення букву Ы? Бо вона відображає стан Цілого - особистісного просвітлення, божественного стану людини в момент медитації - молитвеного поєднання власної суті з божественною. В такому Суражоуому відкритті себе до ПРАВИ діють уже не фізичні закони тіла, а світло РА - першосвітло, добуте з Нави і Прави. Людина перетворюється в неопалиму купину!

3. Що є небесами Прави?  

Силові зв’язки, які змінюють розташування на Питарі та в Матриці за іменами Істот Прави, і виконують роботу з упровадження певних станів - людських, планети, Сонця, систем руху тощо. Загалом Матриця - МАТРІ - є небом, не богом. Бог - це Слово і Його множественні втілення в ідеальному та матеріальному світах.

4. Як зображаються небеса? Графічними лініями - прямими і кривими, які стають елементами букв сакральної Азбуки, знаками богів, знаками форм матеріального світу. Душа кожного, хто в небі, має графічне зображення і, відповідно, світлове наповнення. Це - як зіткане і вишите узорами полотно. Якщо людина входить у контакт із душами Предків, вона повинна настроїти власну інфосистему за графічним (словесним) та світловим (чуттєвим) кодом - застосувати КЛЮЧІ!

5. Чому військо золоте Суражієве скаче в небесах? Бо знаковість змінюється - скаче, про що дбає СТРИБ. Стан Душі переходить від одного до іншого за логікою і за образом, який ми творимо в собі за  формулою НЫ. Кожен стає як ДАЖБО!

 Дощечка 4г:35

“... же сьмы всі есьмъ русічі... Од оце Оріе ідъмо, а тоі час од часу се нарждаеця среде ны”.

“... всі ми є  русічі... Від отця Оріе походимо, а той час від часу народжується серед НЫ”.

КОМЕНТАРІ ОнРА. 

1. Маємо пояснення спільноти народів, яким дана Азбука для божественного Іі+снування у Азбуці, - всі ми РУсічі (січа РУ). Щоб не плутати слова і походження, потрібно чітко знати Ключ РУ - Рци Ук. Що це означає?

Це є свідчення про напрям ТЕЦИ серед слов’янських народів - в Ук, тобто в центр, Ук+РА+їну.  

Де в Україні такий центр? КОНточка розташована в с. Трипілля.

Звідки про це відомо?

З інформаційної карти Кристала Землі (про це - у Випусках для посвячених у вищі таємниці Азбуки).  

Де така точка в людині? У сонячному сплетінні - всі Ра тут конЦЕНТРуються.

2. Що означає січа РУ?

У контексті дій народів РУ це означає спільну січу - боротьбу - за встановлення України на планеті. Косацькі січі - це історичні форми такої боротьби, яка зусиллями кабалістів стала ганебною міжусобною боротьбою народів РУ.

3. Хто стає черговим ОЦем ОРієм для русічів?

Той, хто осягнув НЫ - відкрив у собі вміння провадити життя з участю Душ Предків і Законів Прави. 

 Дощечка 4г:50

“Наше дідо есь ве сврзъ...”

“Наш е дід о є в е СВРЗь...”

КОМЕНТАРІ ОнРА. 

1. Слово ДІД походить з Матриці НАВИ. Самоназву пише абревіатура букв, що утворюють структуру ДІД в результаті перерізу кристала ікосаедра у вертикальній площині осі. Предметно її нагадує дзига, якщо межі її простору вертіння з’єднати прямими лініями.

2. Наше дідо  свідчить про особливий рід знака е та його зв’язок із фігурою ДІД у колі О. Щоб унаочнити це, вмістимо Сварга в фігуру “Двоколо” . Ми показали, яким чином Сварг запускає механізм вертіння у Двоколі ОН. Фігура набула змісту  Наше дідо.

3. Що нам дає знання, пов’язане з ДІДом РОДу?

Воно встановлює ранги стосунків, які мали б випливати з досвіду життя Предків, встановлює правила моралі й етики, ставлення доВІРИ, до знання, до божественної традиції РУ-синів. Оскільки ми в більшості РОДів це загубили, мусимо навернутися до смислу ДІД.

Дощечка 7є:10

“А Дажбо нас родів е кренз кРАву Замунь а то бедехшем окравенце а скуфе, антіве, русы, борусень а суренжецы. Тако сме стахом дедь русове”.

“А Дажбо нас народив, крутячи е-криву Замунь. Звідси походять окравенце, скуфе, антіве, русы, борусень і суренжецы. Разом  сталисьмо  дедь русове”.

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1. На відміну від терміну “е-дідо” тут отримуємо нове звучання  - дедь, що є підтвердженням зв’язку з буквами е-е та м’яким знаком - загалом схемою Двокола Дажбо.

2. Що це за крива Замунь?

Зверніть увагу на фігуру “Роздво Триглава” в Таблиці 1. Триглав - це КОНфігура, утворена коловертю букви е довкола спільного центру в Двоколі з утворенням УТРОБИ - серцевинного кола. Воно з’являється в результаті поворотів ОН-лику в тримірному просторі й ТЕЦИ Ук - у середину - з повторним виходом назовні. Тлумачі досі слово Замунь пов’язували з коровою. Дійсно, Триглав творить ЛИК корови - графічну схему морди. Але матріонці не потрапляють у кабалу й не ведуться на тварне в світогляді!

3. Чому звідси походять окравенце, скуфе, антіве, русы, борусень і суренжецы - шість народностей кола РУ? Чому ні більше, ні менше?

Подивіться на криву Триглава Замунь - з а мисліть Унь. Що “замутили”  великі і малі букви Аа в ОН-лику? Спосіб появи МУНЬ - молока, моня! Воно є першою їжею Плоду, котрий народжується з Утроби НАзовні. Скільки кіл творить Замунь? Шість - три в горішньому колі й три в долішньому! А де відносно КОНточки центру в Україні проживали зазначені народності? Дивіться історичні карти...

 Дощечка 7є:35

“Біе то крыдлема Матырь сва і спевашет песен до сече. А та птыціа сунесаре не есь а тая есь од ОНА ста бяше”.

“Б’є крильми Матирь сва і співає пісень до сече. А та птиця    с у не с аре,  не є а, тая есь від ОНА сталася”.

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1. Маємо свідчення наступного етапу ТЕЦИ - ОН-лик завдяки роздвоєнню Триглава перетворюється в КОНфігуру Матырь сва. Як маємо її впізнати?

По-перше, треба побачити крила - взаємодію двох е-знаків у Триглаві. Так виглядають крила будь-якого птаха, що складає їх колом у позиції горішньої і долішньої крайніх точок. Оце і є знак Матырь сва.

По-друге, маємо побачити спосіб утворення малої букви а за контуром утроби і однієї з е-букв. Звідси витікає розуміння переходу А Питара в а своє - Матырі сва.

Буква А Питара належить МАТРІ - Матриці, буква а Триглава в кривій Замунь - власній утробі. Матрична структура й крива Замунь поєднані в  Ключі Знання матріонців - знаку МАТРІКОН. Це два МАТРІКОНА творять ПЛАН МАТРІ - МАТРІОН - при Роздвоєнні Триглава.  Поєднаємо знання Матриці і Яви й одержимо зміст абревіатур Матырь сва - материнської суті Світла Слова. Вона, нарешті, пройшла шлях від Матриці Нави й втілилася в Яву - створила утробу для народження!

По-третє, треба почути: що за звук утворюється при маханні птаха крилами, коли він сече - розсікає повітря знаками е-е? Цей звук не є внутрішнім - у (сУнесаре), що знак а творить. Він походить від сто ОНА - сто вертінь ОН-лику в А-Питарі!

2. Що ж утворюється в результаті ОНА - сотні вертінь Матырі сва? (див. текст Дощечки 16).

Відбувається “статевий акт” - поєднання протилежних сутностей  Двополя: ОН-чоловічої і ОН-жіночої в А. Результат - ОНА!  ТЕЦЕ Яве - твориться небесне ЯІЦЕ з власною утробою (див. Таблицю 1).

Дощечка 7ж:10

“Тако рце ОНье Брегынья. А біеть крыдлема Матырь сва слва а жечеть о тые потоміцъ як в е ні грьціом ні врянзем не пода”.

“Так О рце ОНье Брегынья. Б’є крильми Матырь сва Слова і полум’яно рече про ые-міцъ, яка ні грекам, ні варягам не доступна через їхні знаки е”.

КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1. Статевий акт у небі творить фігуру двополої Істоти ОНье, відому як Брегынья - Берегиня.  

Погляньте на знак Теци в Я і Це - утробі неба (Таблиця 1). Бачимо сеЧе - “черві” (Триглави і МАТРІКОНИ) проникають навзаєм одне в інше. Чоловіче і жіноче шукає злиття, щоб укласти шлюб. 

Дощечка 11а: 5–30

“Се бо ящете первіе Триглву поклоняше те с еіа...

А і бгу Перневі грмоврзецу а бгу пре а бореніа о рці хом жівента явленыа непреставате коліе врщате в Яве а кіі ны венде стезеоу правоу до браніе...

Се бо от рце пущеніемо, обыімесе а рєечете се утворяіше: се бо нь віедєте о уме ръзтргнещеші а по цы істе се бо те уміемо. Се бо таіна вліка есе якожде і Сврг. Перуно есе а Свентовенд тые два есьва одєржены о сврзі. А обаполы я Біелобг а Црнъбг с ен пероут есе, і тые і сврг држешете абые она свнт у не о быть пъврзещену.

По тыа обасва Хърс Вльс Стрыб держете. Се поза нь Вышень Леле ліетіц”.

“Беріться, найперше, Триглаву поклонятися – тобто еіа....

А і богу Перневі – громовержецю, богу, що прю і боріння в О Рци, прецінь, кажемо кола життя неперервно вертіти  в Яві, які  Ны веде стезею ПРАВи до боротьби...

Простягнувши руки, обіймемося і скажемо про обійми: це ж бо Нь утворюєте, що в умі розділене, і обійманням творите Істоту, бо те уміємо. Це таїна велика, як і Сврг. Перуно і Світовид – обидва творяться у Сварзі. Дві польові протилежності ЯБілобог і Чорнобог – з еН пірует творять. І вони, і Сврг вібрує, щоб ОНА світло у НеО  перетворила.

За принципом  двоєдиної взаємодії  Хорс, Влес, Стриб утримують те. Поза Нь – Вишень, леле, летить”.

КОМЕНТАРІ ОнРА.

1. Учитель свідчить про поклоніння богам, і починає з Триглава. Чому?

Бо Триглав утворений КОНфігурацією трьох малих букв Азбуки - еіа. І в горішньому плані Триглав, і в долішньому. І утримує Триглав матрична схема МАТРІКОНА - без такої основи рух енергії в Триглаві не мав би образу яблука в перерізі.

Через яблуко та багато інших плодів можемо пізнати смисли Триглава - творення середини (утроби, кісточки), м’якоті та шкіри.

2. Поклонятися Перуневі маємо тому, що Він ініціює виникнення життєдайного вогню. Погляньте на знак Перунів - зигзаг (Таблиця 1). Що він робить у процесі ТЕЦИ? Переводить рух із паралельних просторів в площину горизонту - туди, де відбувається народження утроби МатерЫ сва.

3. Вчитель стверджує, що у Сварга творять Перун із Світовитом. Що це означає? Спарена сварга дійсно створена із векторів руху простору, що їх забехпечують стріли Перуна, а межі простору утримує План Життя - Світовит. Якщо б так не складалося, то й Двокола Дажбо не могло б у творитися.

4. Слово “пірует” дає ключ до розуміння інфоструктури Церн-Біла (Чорнобога і Білобога). Два положення букви Н у просторі (спряження Н) творять структуру двополої Істоти Неба І-значально. Це означає, що закладається різна твердість, інформативна насиченість, щільність фрактальних чарунок Простору ініціації.

Втілення піруета бачимо вже при шлюбі Оцетворця Дажбо і Матері сва слва (див. рисунок Яви). Утворюється структурна схема ОКО, що свідчить про встановлення органів бачення як у небі, так і на Землі, так і в людини.

На Космічному рівні центром ока є Сонце, а Триглави крутять піруети -  відображають знаки круговерті Землі довкола Сонця й через них - знаки плодів життя на Землі.

5. НеО - внутрішнє світло ока, що прийшло зовні від Сонця і творить образи відбитого світу.

6. Учитель свідчить, що творення умов для нового народження в шлюбі пантрується богами Прави - Хорс, Влес і Стриб утримують інформаційні структури, які стежать за втіленням задуманого в Праві образа Плоду.

Йдеться про те, що скелет, тіло, органи зору тощо - все підвладне управлінню конкретними взаємодіями Істот Прави - Бжі, які в людині відтволрюють все, аналогічно до створеного в небі!

 При цьому ВишеНЬ утримує форму НЬ, яку на рисунку Шлюбу бачимо за спряженими двома знаками Матріконів та е-образів Триглавів. Саме вони творять образні крила ЛЕЛЕк, і тому Автор свідчить, що Він, леле, летИть. Зміст богині Лелі - звідси.

 Дощечка 11б: 45 – 55

“А ту бо о Сва огнебг Семьорегель і овчя яро брзо роздено о часть. А то соуте Треглвы обціа в се сва о ніе іде. А тужде отроче од е вєрзешеші врата ОНіа а веідеші в ОНь. То бо есе красіен раі славьсек; тамо Ра-ріека тенце, якова одєляшешеть сврьгу одо Яве; я Ченслобг уцте дне нашіа а речеть бъгові ченсла Сва а быте дне сврзеніу ніже боте ноче а оусноуте. Тыбо се есе я вск ясыі есте во дне бжсьстіем а вносче нікіі есь іножде бг дід дуб сноп нашь.”

“Тут мовиться про СВА: вогнебог Семьореґель овчя яро (зародок) поділяє на дві частини. А то – поєднані Триглави разом  у цьому СВА – о ніе іде. Туди ж (утроба) отроча відкриває ворота оніа, що ведуть в онь. Це прекРАсний РАй – зі слів це; там ОРа-ріка тече, яка відділяє сврьгу від Яве; я ЧеНСлобг відраховує дні наші і рече бъгові чеНСла СВА. І бути дневі, СВРГ-організованому, і бути ночі у снуванні. Ти так оснований, я, будь-хто є  вдень божестієм, а вночі ніким є. І НО чекає бг, дід, дуб-сноп наш.”

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

1. Учитель описує, як по шлюбі Бжі управляють дітонародженням в Колі сва - утробі Матері.

За схемою Семирегля запліднена яйцеклітина швидко ділиться щоразу на дві частини за образом поєднаних Триглавів, утворюється зигота - ОНіе іде. І тут же отроча відкриває ворота за формою зіниці ОКа, що на осях Триглавів, і починається ТЕЦА Яве - втілення Азбуки у формі РА-ріки (див. схему Перевтілення).

2. Сварг пантрує генетичну Програму розвитку в утробі, Числобог провадить відлік днів. Це означає, що вступають у роботу числа Програми, що стоять за кожним словом, яке бере участь у розвитку плоду.  

Як?

Це таємне знання, недоступне буденному людському розумові.

3. Вчитель пояснює, що далі встановлюється механізм відліку часу, пов’язаний зі снуванням дня і ночі та відповідний цьому механізмові апарат вмикання і відключення свідомості. За дня ми відчуваємо себе божествами, а під час сну - ніким, бо відключена свідомість.

4. Під час сну, каже Вчитель, працює не ОН-схема буквенно даної свідомості, а НО-схема. Тобто смисли богів, ДІД, дуб чи сніп  наш заблоковані. Дід- це Конфігура НАВИ, яка пантрує наш сон. Дуб-сноп - образ смислового сприйняття Питара інфоструктури людини. Питар не реагує на смисли логічно, а є тільки інформаційним деревом, снопом, бо подібний на ту форму снопа, яку ми в’яжемо зі злаків. 

 Дощечка 12:5

“А рчемо слв ув ліку Хрсу з Ль трны коло вртіашу...”

“Речемо слово про лик Хрса, що з трьох Λ-знаків   коло вертить...”

 КОМЕНТАРІ ОнРА.

1. Свідчення роботи Хорса: завдяки тому, що Хорс управляє силовими зв’язками за ПОДОБОЮ спряжених у інфоструктуру трьох букв Л - одна велика і дві малі (див. рис. у Таблиці 1), є можливість скрутити простір ініціації у коло, що його ми бачимо в моделі Дажбо.

 Дощечка 30:5, 45-50

“Се бо хрніашехомь пытаре Діаіе іакожды тоіе особень іе сташеть о Матрі протіеве. Се бо те беньше осов стен пленіа до крынь. І та ідіа шеть ренцемы вздіа до хленбь. І се дашеть даж(д)е іакожде іде і насіцеть. І то імяхом жытень нашіу і жніувіен хомь о славе іе. Се бо протіеве іе земе нашіа і ту храні хомь іакожде оцы нашіе. І се повіенце хомь сварзе і земіе і праві хомь свадіебь о ти іакожде хомь се тваріць іе сварежь і протіеве іе жена іе. І се празденсты імя хомь діеяте якожде о муже і женіе ісьме діце іе...

Аще боть іе блоудень інь іакове олечашеть бозе тоіа одіеліаше ве освргы ізверзждень буде із рды іако неніе міяхомь бозы а развіе Вышень і Сврг і іны соуте множествы іако бг іе іедінь і мньжествень.  Да сен не разділіашеть нікіе тоа множьства і не речашеть якожде іміахомь богы многоа. Се бо свенть Іре іде до ны і да боудіемь достіщены овіа.”

“Ще зберігаємо Питаре Діаіе - знак, що відображає  протистояння у Матрі.  Вони є осями стінок,  об’єднаних у крині (чарунки). І та ідея шестерень здіймається до ХΛеНбь. І це дводашшя дає Життя, бо рухає і насичує.  Так твориться життя наше і жнивуємо, прецінь, на славу його. Це (за Питарем) протистояння властиве й  Zемлі нашій, що зберігаємо як і отці наші. І це вінчання сварги і Zемлі править СВА Δіебь, коли ліва і права сварги – він і жона його – протистоять. І так празники маємо вчиняти, бо діється то як між мужем і жоною, а також між дітьми є...

Якщо десь і є блудень інший, який лічить богів тих,  розділяє у у сварзі,  позбавлений буде роду, бо ж  не мали богів, хіба що  Вишень і Сврг. Інші також сплетені багаточисельно, яко  бг є Один і Множествень.  Нехай той не розділяє того множьства і не твердить, що мали смо боги много а. Це бо світло Іре іде до НЫ, і будьмо достойні Його.”

  КОМЕНТАРІ ОнРА.

 1. Свідчення Вчителя про фундаментальну структуру інформаційної системи Всесвіту.

Є МАТРІ - Матриця Всесвіту, побудована на трикутних структурах. Базовою формою, що відображає структуру Матрі, є Питар - Основа світу ПРАВИ (див. Таблицю 1). Питар ділиться на чарунки-крині, об’днані в просторову форму, що шестерить - виконує функцію зчеплення. Вона творить хлібоподібну форму за поєднанням букв ХЛЕНБЬ. Це ніби поєднані навзаєм два дахи.

У структурі Землі Питар виконує аналогічну роль, як і в МАТРІ. Там правлять сварги - ліва й права, що вертять жіночі та чоловічі смисли в протистоянні складників фізичного поля.

2. Так само діється і в стосунках мід чоловіками й жінками та їхніми дітьми - свадьба і по ній - дітонародження.

3. Учитель повчає щодо змісту бога одного і многобожіа: ключовим словом є поняття СОУТЕ - поєднані в множестві за сполученням знаків ІНЫ. Як бог один у поєднанні знаків Іе, що бачимо в фігурі Плану Дажбо і наступних КОНфігурах Яви, так само він є множеством у тих самих фігурах. А до того, як стверджує Вчитель, є Вишень, Сварог та інші боги.

Бо як, кажу, розділите МАТРІ - інформаційну систему, яка об’єднує всі змісти божественного за ЧиСловами й Істотами-особами, коли все діє в О єдино!? 

Домашнє завдання: 1) поділіть схему ПИТАРА на менші структури чотири рази. Так Ви отримаєте Світло Планів Життя, в яких характерник може перебувати, навчившись; 2) накладіть людський силует на четвертий План Матриці НАВИ й виявіть структурно-знакові простори тіла людини, в яких розміщено певні органи; 3) порівняйте знайдену схему з рисунками чакр людини та виявіть їх роль, скориставшись літературними джерелами; 4) нарисуйте точну схеми Тризуба й Питара в одному масштабі та принесіть наступного разу. 

(Наступний урок 10)

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь