У Лабораторії Простору останні дві тисячі років досліджували дію слова «Україна» на здатність бути знаковою формулою, за якою людське мислення може розкодовувати смисли будь-якого слова, доказу, знання, пізнання Цілого. Для цього слово було поділене на «азбучні істини» - ключі, які, як припускали, є наріжними каменями мислення, незалежно від мови, якою послуговується людина. Таке припущення було не безпідставним, а базувалося на знанні Вчителів українського наРОДу про те, що знаки слов’янської Азбуки є першими буквами не тільки тих слів, які вони позначають, а слів усіх мов узагалі.

Отже, слово «Україна» ми поділили на такі ключі: Ук, РА. Ї, НА. Серед них загальновідомий народам світу ключ РА - абревіатура, що позначає зміст світла, Сонця, божественного. Досі людському міфологічному мисленню було достатньо вище названих смислів РА.

Але трипільські предки українців знали про РА значно більше, ніж ми. Виходить, що людство тисячі років втрачало знання істинного і перетворювало його в міфологічний зміст. Якщо знання істинного можна застосувати до практичного проектування життя – смислів буття, змісту віри, релігії, науки, філософії та мистецтва, то міфологічне на цьому тлі сприймається як цікава вигадка.

У Лабораторії Протору піддали знаковому (семіологічному й семіотичному) аналізу утилітарні та культові предмети Трипілля й дійшли несподіваних висновків, а саме: укРАїнські предки мали чітке знання поділу світла матеріальних систем на внутрішнє (центру, осі) та зовнішнє (поверхневе  відбите). Це стає зрозумілим за знаковою символікою малюнків трипільської кеРАміки – лінії відобРАжають логіку мислення, площинні форми є піктограмами предметного світу, а кольори паленої глини й ангобів відобРАжають символіку землі. Загалом малюнки відтворюють божественний світогляд  народу, який виконував певну життєтворчу місію зі становлення Цивілізації слов’ян.

Ми знаємо, що мислення людини забезпечує мозок із власним центром (ядра мозку) та віссю взаємодії – спинним хребтом із спинним мозком. Нащадки трипільців – Учителі Слова Закону – знання предків про внутрішню (кореневу) та поверхневу суть уже не малювали на кеРАміці, а уклали Азбуку, тобто перевели мальовані знаки у логічні (лінійні) букви (дивись книгу ВЛСА). Щоб не згубити першозмісти знання істини, буквам присвоїли самоназви, тобто слова-архетипи, наприклад, А - Аз, Б - Буки, В - Веди і т.д.

При цьому поступили не тільки мудро, а геніально: згідно зі знанням Закону усталили, що перша буква архетипу позначає відповідний звук, а слово-самоназва має матричний цифрово-числовий код, наприклад, Аз=1, і=10, Рци=100 і т. д.

Таким чином, Онуки Дажбо отримали закодоване знання пращурів про різну роботу світла РА – лінійну, точкову, площинну, об’ємну, композиційну, знаково-символічну. Але побачити це внутрішнє (божественне) світло людині дано не інакше, як у мисленні словами та образами Цілого.

Оскільки Бог (Закон) наділив власне творіння – людину – даром мовлення, їй дано доступ до внутрішнього світла через зовнішні органи сприйняття. Очі, наприклад, налаштовані так, що в мозок порапляє зображення, утворене відбитим від предметів світлом Сонця. У ясновидців є пряме бачення в світлі «того світу». Відбите світло свідчить загалом про зовнішні ознаки предметів, але за ними шляхом образного й логічного мислення можна пізнати внутрішні.

Мислення образами – це інтегрування внутрішнього змісту в цілому, логічне мислення  - це аналіз внутрішнього світла за ознаками: знаками Азбуки, словами мови, піктограмами, цифровими кодами і числами тощо. Так діє Бог: подає нам знаки і обРАзи. Якщо освіта не вчить цього механізму, то вона готує дебілізацію й відмиРАння РОДу людського. І Бог вмиРАє в подобі людській.

Здатним до нового Народження в світлі внутрішньої суті пропонуємо доступ до методу універсального пізнання за архетипами слова Україна. Для цього розкодуємо азбучні знання трипільців, залишені в орнаментиці:

1) архетип Ук позначає в цілому внутрішнє світло, властиве будь-чому;

2) архетип РА позначає двома ключами Азбуки невидимий рух світла в інформаційних матрицях;

3) архетип Ї позначає триєдиний зміст: точки – це два джерела світла (зовнішнє і внутрішнє), лінія – вісь поширення світла, а місце між знаками букви ї – центр взаємодій;

4) архетип НА позначає невидимі матриці творення (Нава) і те видиме, що на них створено (Ява).

Отже, якщо Адепт знання і віри з метою пізнання ПРАгне дошукатися ПРАВди в словах, проблемах (озвучених словами), фактах, теоріях (условлених законами) тощо, треба використати слово Україна як формулу для аналізу: дізнатися про внутрішню суть якомога більше, знайти ключові слова (або корінь слова), вияснити відображення триєдиної (фізичної, психічної і духовної) суті та проаналізувати власну спроможність дійти суті за даною інформацією.

Наприклад, Вас цікавить божественна суть слова «пРАвда». Досі Ви для себе визначали правдивість чогось, залежно від знання, віри і довіри до того, хто (що) і як проголошує «правду». Ваше знання правди в такому Разі є цілком утилітарне - залежить від стосунків із оточенням. Якщо Ви більше довіряєте розумові, то про правду судите логічно, якщо довіряєте серцеві – судитимете за почуттями, емоційно, якщо ні так, ні сяк – судитимуть Вас. За кожним зі способів оцінки є:

1) Ук – світло мозку, світло серця або відсутність внутрішнього світла;

2) РА (пРАвда) світло букв і складів знання, які потрібно розкодувати за Азбукою (пРАвда – Покой РА веде Аз) і зрозуміти: світ ПРАВ (Закону) перебуває у спокої. Звідси пізнаємо, що правда є завжди закономірною – її виміряно співвідношенням внутрішнього і зовнішнього світла. Якщо Вам недоступне внутрішнє світло, постійно будете незадоволені життям;

3) Ї – світло поєднання духовного (віРА), психічного (переКОНання) і фізичного (стан тіла). Якщо Ваш напРАм руху позначено духовною віссю, їй підпоРАдкуєте все своє життя і нагородою буде божественне просвітлення – гармонійне поєднання внутрішнього і зовнішнього РА;

4) НА – результат Вашої діяльності, який можете оцінити за рівнем того, що Ви самі про себе думаєте, що про Вас думає оточення і того, як судить Вас Бог – наскільки Ви підпорядковані Закону ПРАВи.

Отака ПРАВда: людина міркує, а Бог креслить. Раз і назавжди накреслив, і постали букви, слова, цифри, люди, світи. Будемо міркувати (міряти) по-божому - прочитаємо Його креслення, і використаємо на власну мету духовного зростання. Не будемо – який смисл і сенс переводити харчі!? Богові не потрібні РАби – буквоїди, Рабани, йому потрібне світло нашого зростання у божественному.

Воно ж визначене, як бачимо, Його формулою – Україна!


  1. Рома 25 жовтня 2011 22:09
    На мій погляд, автор використовує цікаву і досить дієву методику. А саме: розкладання, здавалося б цілком звичайних, усталених та замилених постійним буденним вживанням слів, на змісти-ключі. За дією, ця метода подібна до вмивання вранці холодною водою, добряче освіжає і змиває замиленість (стереотипність) мислення. Влучним і по-новому осмиленим є використання поняття СВІТла.
Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь