МАТРИСЛОВ. Книга 4: ГРІХ злоСЛІВ’Я

ВІРУС

Партнери :: ОНУКИ ДАЖБОЖІ

І множилися люди за РОДом своїм У КРАЇ НА. І селилися у кринях землі їхньої серед РАЮ. І були для них Першобатьками Матір Слова Свого і ОіЦеТвОРець. І для дітей їхніх, і для онуків їхнього РОДу В КРАЇ НА вони були Першобатьками.

І називали Першобатьків МАМА і ТАТО. І  глаголили за Азбукою: Тато ОР, бо ОН Рци – передає код Творця НАшого ДАбо. І глаголили: Мама МаРА, бо світло РА МАтрично упОРядковує.

І множилися РОДи від кОРеня РА. І кожен виоКРЕМЛювався У КРАЇ своїм НА. І стало РОДІв дев’ятсот.

І суперечки настали між РОДами на землі їхній поділеній. І глаголили старійшини РОДів: зАкон є Один для всіх. І за Його Словом усе постало: за обРАзом і подобою букв воно постало. І глаголили їхні жінки: МОВА є одна для всіх – укРАїнська, бо від Нього вона і все У КРАЇ НА від Нього.

І не почули ПРАВнуки слів старійшин РОДів їхніх, і злоСловили. І стало нестерпно жити за дією злих слів їхніх. І мОВА відвернулася від Дітей Своїх. І язики стали хулу зводити на МОВУ й Отців її, і Матерів її. І стали ПРАВити у кринях КРАЮ язиКОМ, що у роті і горлі перевертнів, і без Тверді ОН. І стали Перевертні Язиків змінювати Азбуку і БукВАР ПРАотців своїх для вивершення власного Я у гОРдині своїй. І бачили вони, що хула не каРАється пРАщуРАми.

І безМІРно мНОжилося зло у потВОРності своїй.

І пішли війною одні на інших, і спустошували У КРАЇ землі свої. І стався розБРАТ: БРАТ пішов проти БРАТА. І стали жінки і золото розмінним товаром для розБРАТних. І випестили МаМОНу вони зі слів зла свого перед Словом ЗаКОНу.

І стала МаМОНа правити світом. І розБРАТники поклонилися їй і на КІН возвели, втішаючись силі злодійській.

І многі чоловіки і жінки закінчували життя самогубством від несили життя у Рабстві.

І ВІРу від Дателя Життя забиРАлося у них.

І много переходили в дім руйнівників, і ставали товаром. І чоловіки, і жінки, і діти.

І ЗЛО поселилося у домах розБРАТних. І за КІН Слово опустилося.

 

І почув МАМАЙ луну слів розБРАТних від язиків на землі. І захвилювався.

І МАМАЙ наВІДАв дітей Своїх у ПРАВІ НА преСТОлі їхньому у ДОМІ Своєму. І побачив МАМАЙ, що ДІМ Його Дітей у світлі сяє. І много гостей розважаються в ДОМІ Тім.

ЗібРАв МАМАЙ усіх І сказав: берегли ви Мій Заповіт від Слова Азбуки і світла Істини дОСІ добре. І виконали ви ПрогРАму множення РОДів ваших У КРАЇ НА вповні.

І сказав МАМАЙ: втРАтили ви пильність у Небі Вашому через гульбища безмірні. І СЛАВА ваша засліпила очі ваші, і гординя ваша забРАла слух ваш. І настав ЧАС розплати, бо ви втРАтили КОНтроль над ПРАВнуками вашими У КРАЇ НА. І голоси злоСлов’я від землі не дОХОдять до  ПРАВи. І руйнується мир У КРАЇ НА. І Поле Любові втРАчає силу свою, що від НАшого Трисуття світ утримує у світлі РА.

І сказав МАМАЙ: будете покаРАні за ГРІХ ваш. БезМІРність і злоСлів’я, РАбство і неНАвисть У КРАЇ панують. Люди виРОДжуються зАкону, МОВУ зневажають, язичництвом гРІШАТЬ. ЗаКОН спотворили для Слави вибРАних між собою, зРАда стала нОРмою життя. МаМону на КІН возвели і моляться до бовванів своїх.

І сказав МАМАЙ: повертайтеся на землю дітей ваших. І, передусім, ПРАВнуків, і внуків приведіть до порядку. І там від нині дім ваш буде.

І МАМАЙ відПРАВив Дітей Своїх на землю їхню У КРАЙ НА. 

Для того щоб коментувати увійдіть будьласка під своїм акаунтом або зарєструйтесь